Tetik'adin'ilay ratsy eo amin'ny kristianina

Nanao fivoriambe niantsoana ny miaramilany rehetra i satana. Ny fifanarahana nataon’izy ireo dia tranga-javatra mitombina tokoa ka meteza hamaky sy handinika tsara ary aoka tsy ho voafandrika.

Tamin’ny kabary fanokafana dia hoy satana tamin’ireo anjely mpiodina:

Tsy azontsika sakanana tsy ho any ampiangonana intsony ny kristiana

Tsy azontsika sakanana tsy hamaky baiboly hamantatra ny fahamarinana izy ireo

Tsy azontsika atao intsony ny hisakana azy tsy hiros amin’ny firaisana amin’I Jesoa Kristy

Koa raha tanteraka ny firaisany amin’I Jesoa dia rava ny fahefantsika aminy

Avelao ihany izy ireo hanao ny fiainana mahazatra azy, fa hangalarintsika kosa ny fotoan ananany mba hisakanana hamapnadroso ny firaisana azy tsy hanam-piraisana amin’I Jesoa

Izany no ataovy sy tanterahanareo ry anjely mpiodina

Ataovy izay hahatonga ny Kristiana ho variana sy sondriana ary sakano tsy hiantsampy amin’ny mpamonjy dia amin’izay handamoka ny firaisany amin’Andriamanitra eo amin’ny fiainany andavan’andro.

 1. Ataovy izay hihazonana azy ho variana main’ny zavatra tsy dia misy dikany loatra eo amin’ny fiainany, ka hamorony zavatra tsy dia misy dikany hifantohan’ny sainy amin’eritreriny.
 2. Tariho amin’ny fandaniam-bola mba hisambo-bola sy tsy ho afa-trosa
 3. Reseo lahatra mba hiasa mafy, ka samy hikarataka ny mpivady, hanatrarany ny nofinofiny amin’ny rendrarendra ivelany
 4. Ataovy izay tsy hananany fotoana hiresahana sy hiarahana amin’ny zanany sy ny fianakaviany
 5. Korontano sy vizano ary reraho ny sainy tsy handre intsony ny bitsiky ny Fanahy Masina, dia ho mora tohana amin’ny zavatra tsy misy dikany izy amin’izay
 6. Ataovy izay hahatonga azy handefa tsy ankijanona ny radio, K7, CD, Télé, Ordinateur amin’ny fotoana sy toerana rehetra
 7. Ataovy mibahan-toerana eo amin’ny fiainany ny mozika sy ny hiran’izao tontolo izao, asio hira mandeha foana amin’izay rehetra alehany mba hanapaka ny fifandraisana amin’I Jesoa Kristy.
 8. Fenoy dokam-barotra mampihomehy sy mahavariana amin’ny gazety sy ny arabe rehetra. Ny vaovao mikasika an’izao tontolo izao no ataovy mameno ny fony isan’andro.
 9. Kitikitiho ny filan’ny masony mba hampifantoka azy amin’ny lamaody sy ny fitafiana tsy maotina, ho sodokan’ny endrika ivelany ka hamono miandalana ny fitiavana eo amin’ny mpivady dia hitarika amin’ny faharavan’ny tokantrano, hampitombo ny fijangajangana.
 10. Hazony amin’ny fandaniana andro amin’ny fijerena film sy fety arahin’ny mozika mitabataba na fanatanjahantena mba ho raikitapisaka ao an-tsainy sy tsy ho afaka eo ambavany ireny, dia tsy hahita sy tsy handinika ny hatsaran’ny zava-boaharin’Andriamanitra mihitsy izy amin’izay
 11. Mba hitarainany lava hoe tsy manam-potoana dia ataovy be raharaha hatrany izy ireo
 12. Amin’ny fotoana handinihany ny zava-panahy, dia tariho sy lanio fotoana amin’y resa-be mba hikorotan-tsaina
 13. Raha vao misy vinavina na fikasana ao aminy dia ampidiro olana sy zavatra hafa mba tsy hahatoky an’Andriamanitra izy, dia main’izay hatoky tena ka hikaroka vahaolana samirery, dia hanao sorona ny fahasalamany sy ny fianakaviany

  Ho hitanareo fa tsy maintsy…tsy maintsy mahomby izany tetika izany…

  Dia lasa tokoa ireo anjely mpiodina nanao ny mission mba hisontomany ny kristiana mba ho occupé lalandava, handeha tsy ankijanona, maika sy Dodona hatrany amin’ny fotoana rehetra…

  NY fanontaniana dia hoe:

  Nahatanteraka ny asa nanirahana azy teo amin’ny fiainako ve ny devoly?

  Anjaran’ny tsirairay ny mandinintena?

2 votes. Moyenne 2.50 sur 5.

Ajouter un commentaire
 

Créer un site gratuit avec e-monsite - Signaler un contenu illicite sur ce site