Mba fanatatrao ve?

Mba fantatrao moa fa tia anao Jesosy?

Zava- dehibe amin' ny olombelona ny FITIAVANA ary anisan' ny fahoriana mavesatra ny fahafantarany fa tsy misy tia azy.
Androany anefa ry mpamaky  dia te hilaza aminao mafy aho fa misy tena tia be anao: tsy iza fa Jesosy no anarany.
Anarana efa mety renao matetika angamba izany na efa mahazatra anao saingy tsy naha- taitra anao.

Dia hoy ianao: fa iza marina moa Jesosy zany e?

Tsy iza Jesosy fa lehilahy izay nateraka vehivavy virijiny iray.

 Mahagaga ny fahatongavany tety an- tany.

Fa ny tena marina anefa ny nahatongavany tety an- tany dia ny hitady sy hamonjy ny anao izay heveriny ho toy ny very.

Ianao izay hitany fa miady irery.

Toy ny salama nefa mahatsiaro marary.

Toa tsy sahirana nefa raha ny ara- bola no jerena nefa mahatsiaro mahantra.

Fa maninona?

Izany ve no fiainana eto an- tany?

Ry mpamaky, fa inona no nataon' i Jesosy anao?

Fantatr' i Jesosy fa ny fototry ny olanao dia ny tsy fanaonao an' Andriamanitra nahary anao miaraka aminao amin' ny fiainanao.

Dia hoy angamba ianao: izaho ange ratsy é, mpanota, tsy mendrika an' Andriamanitra aho.


Ry namako, Jesosy izay lazaiko anao dia lehilahy tsy nanota mihintsy sady tsy misy tsiny fa izao: nanaiky natao ho mpanota teo amin' ny toeranao Izy.

Nanaiky ho faty nohon' ny fahotanao Jesosy.

Nalatsany ho anao ry Rany ho famelana ny helokao eo anatrehan' Andriamanitra ka ahatonganao afaka hifandray mivantana amin' Andriamanitra.
Fa izao koa ny vaovao mahafaly lehibe: efa nitsangana tamin' ny maty Jesosy.

VELONA IZY

Ary tia anao Izy.

Raha toa ka inoanao izao hafatra izao ka manaiky ianao handray an' i Jesosy ho Mpamonjy sy Mpanavotra anao dia hisy trangan- javatra lehibe hiseho eo amin' ny fiainanao.


Ho tonga olom- baovao ianao(II Korintianina 5.17).
Ho tonga zanak' Andriamanitra ianao(Jaona 1.12)


Hoy Jesosy:
ny mpangalatra(ny devoly na izao tontolo izao) tsy avy raha tsy hangalatra sy hamono ary handringana, fa izao avy mba hanananareo fiainana sady be dia be.


Ry namako, velona Jesosy, tia anao Izy

Ary vonona hiaraka aminao:

-hampahery anao

-tsy hamela anao irery

-hanambina anao @zay ataonao

-hampandresy anao

Vavolombelon' izany aho izay manoratra.

Ho tanteraka aminao anie ny fitahian' Andriamanitra.

3 votes. Moyenne 2.67 sur 5.

Ajouter un commentaire
 

Créer un site gratuit avec e-monsite - Signaler un contenu illicite sur ce site